Gedragscode en vertrouwenspersoon

Gedragscode
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Bij Scoutinggroep de Trappes wordt voor alle kaderleden en buitengewone leden een VOG opgevraagd.Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje VOG beleid op deze website. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en volgt Scouting de trappers het protocol grensoverschrijdend gedrag en de Gedragscode van scouting Nederland. Beide zijn in het huishuidelijk regelement van scoutingvereniging de Trappers opgenomen. Meer informatie zie paragraaf 7.1 en bijlage 5 van ons huishoudelijke regelement

Huishoudelijkeregelement

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties

Het landelijk opvangteam is dag en nacht te bereiken op het telefoonnummer: 033 - 496 09 11.

Afdrukken