Beleid VOG Verklaring Omtrent Gedrag

VOG Verplichting
Scoutinggroep de Trappers kent een VOG verplichting voor alle kaderleden en buitengewone leden. Dit zijn alle volwassenen binnen de vereniging, ongeacht of deze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Niet alleen voor leiding, maar ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren, materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en plusscouts geldt de VOG plicht.

Geen VOG
Indien de VOG niet overlegd kan worden zal betreffende persoon geen functie binnen Scoutinggroep de Trappers kunnen en mogen vervullen.

Gelderheidsduur VOG
Een ingediende VOG verklaring mag niet ouder zijn dan twee maanden.

Herhaalplicht VOG
Voor alle onder punt 1 genoemde personen geld een VOG plicht van eens per drie jaar. Dit betekent dat elke drie jaar een nieuwe VOG verklaring ingediend moet worden bij het bestuur van Scoutinggroep de Trappers.

Vergoeding VOG
Met ingang van 1 januari 2012 is de VOG voor vrijwilligers die met kinderen werken gratis. Het gaat hierbij om alle vrijwilligers die binnen Scouting actief zijn.

Beleid VOG
In de groepsraad van 10 oktober 2017 is het beleid van de VOG vastgelegd. Deze is onder paragraaf 3.3 van het Huishoudelijkeregelement van scoutingvereniging de Trappers opgenomen. Het huishoudelijke regelement is hieronder in PDF te raadplegen/downloaden.

Huishoudelijkeregelement

 

Afdrukken

    
bezoek adres: Woldweg 61a
9606 PB Kropswolde
tel: 0598-324112
info@detrappershs.nl
verhuur@detrappershs.nl
   

komende activiteiten

GB+
11 okt 2023 20:00 - 22:00
7 kilometer
16 okt 2023 20:00 - 22:00
Spooktocht+feest
27 okt 2023 17:00 -

Weersverwachting

giweather joomla module