Beverinfo

De beverinfo is het clubblad voor de beverspeltak van de groep . Het krantje verschijnt maandelijks en wordt in de opkomst meegegeven aan de kinderen . Bij bijzondere activiteiten verschijnt er een beverinfo extra.

De beverinfo is het communicatie middel naar de ouders toe en bevat informatie over geplande opkomsten en belangrijke informatie voor ouders van de bevers.

Op dit gedeelte van de website kunt u zowel oude als wel de meest recente beverinfo downloaden c.q. openen. Het formaat van de beverinfo is in pdf

Uitgekomen in 2016

beverinfo Jan/Febr          
beverinfo Mrt/April      
beverinfo Mei      
beverinfo Juni/Juli      
         
 beverinfo extra NPK      
         
         

 

 

Planning

Geen evenementen

weersvoorspelling

giweather joomla module