Contributie

De contributie van de vereniging, inclusief de afdracht aan scouting Nederland, wordt in 4 termijnen (per kwartaal) met een doorlopende machtiging geïnd. De hoogte en de afboekdatums voor 2020 zijn hieronder weergegeven. In overleg met de penningmeester is een andere betalingsregeling mogelijk.

Ondanks dat we proberen de contributie zo laag mogelijk te houden, kan het zijn dat u toch moeite heeft met het betalen van deze  contributie. Wellicht kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Meedoen Fonds Midden-Groningen. Voor meer informatie kijk op de de website van de gemeente midden Groningen

Voor jeugdleden, van 4 tot 18 jaar, die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Is er een mogelijkheid om de lidmaatschap kosten en de kampkosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen via het meedoen fionds. Meer informatie kijk op de website van het meedoenfonds Midden-Groningen. 

 

  Jaar   termijn 1 termijn 2 termijn 3 termijn 4
 

Totaal

Week   4

Week 14

Week 27

Week 40

jeugdleden

€ 140,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

loodsen/stam

€ 117,00

€ 29,25

€ 29,25

€ 29,25

€ 29,25

plus-scouts

€ 46,00

€ 11,50

€ 11,50

€ 11,50

€ 11,50

 

Familiekorting:

Familiekorting van € 10,00 geldt alleen voor het 2e en volgend thuiswonend jeugdlid van een gezin. Hierbij worden alleen de leden meegenomen die volledig contributie betalen. De korting wordt aan het einde van het jaar teruggestort.  

 

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Een opzegging per e-mail wordt gelijkgesteld met een schriftelijke opzegging mits de ontvangst van de mail per mail is bevestigd.

 

Planning

Geen evenementen

weersvoorspelling

giweather joomla module