Organisatie structuur

Scoutinggroep de Trappers is lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland en heeft zitting in de stichting de Trappers, die de eigendommen van de scoutinggroep beheert.

De organisatiestructuur van de scoutinggroep is voorgeschreven door Scouting Nederland en is uitgebreid met zogenaamde Teams. Zie ook organogram hieronder.

organogram scoutinggroep de Trappers

De scoutinggroep kent 9 speltakken (8 jongerentakken en een Plusscouts speltak). Daarnaast zijn er diverse teams binnen de scoutinggroep actief, welke ondersteunende diensten verlenen. Hierbij kun je denken aan een transportteam, een magazijnteam, een vlootteamen en een klusteam. Iedere speltak heeft zijn eigen overlegorgaan (speltakoverleg) tevens zijn alle jongerentakken vertegenwoordigd in het groepsbestuur plus. De Teams hebben hierin een adviserende rol. De algemene ledenvergadering (Groepsraad) wordt gevormd door een oudervertegenwoordiger per speltak, de leiding, het dagelijks bestuur en de coördinatoren van de teams. De Groepsraad is het hoogste orgaan binnen de groep en staat gelijk aan een algemene ledenvergadering zoals gebruikelijk is binnen verenigingen.

komende activiteiten
27 mei 2024 Niet verhuurbare periode
09:00 - 00:00

17 jun 2024 7 km vergadering
19:30 - 00:00

30 jun 2024 Dag van het park
09:00 - 00:00

06 jul 2024 verhuur
09:00 - 00:00

Copyright © 2023 Scoutinggroep de Trappers